PLANLAMA ÇALIŞMALARI
ÇEVRE DÜZENİ PLANI
NAZIM İMAR PLANI
UYGULAMA İMAR PLANI

PROJE YÖNETİMİ - PROJE DANIŞMANLIĞI
İMAR DURUMUNDAN RUHSAT AŞAMASINA KADAR

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

PLAN TADİLATLARI
TEKNİK HİZMETLER VE İDARİ TAKİPLER DAHİL TÜM SÜRECE AİT HİZMETLERİN VERİLMESİ

KENTSEL TASARIM PROJELERİ
 

Meta, meta peyzaj,kentsel tasarım atölyesi,peyzaj, atölye,peyzaj mimarlığı,çevre tasarımı.çevre düzenlemesi,peyzaj firmaları,peyzaj planlama,peyzaj mimari,kentsel dönüşüm projeleri,projelendirme,planlama çalışmaları, çevre düzeni planı,nazım imar planı,uygulama imar planı,proje yönetimi, proje danışmanlığı, plan tadilatları,projelendirme,kent ormanları,bölge parkları,kent parkları,semt parkları,mesire alanları,rekreasyon alanları,meydan projeleri,sahil düzenlemesi,toplu konut projeleri,konu bahçesi,villa bahçesi,uygulama,bitkilendirme,sertyapı,sulama,drenaj,sulama uygulamaları,konut yapıları,kamu binaları,kültürel yapılar,sanayi yapıları,ticari yapılar,ofis yapıları,otel yapıları,dini yapılar,spor yapıları,dekarasyon,cephe düzenleme,fuar stand

PROJELENDİRME
KENT ORMANLARI
BÖLGE PARKLARI
KENT PARKLARI
SEMT PARKLARI
MESİRE ALANLARI
REKREASYON ALANLARI
MEYDAN PROJELERİ
SAHİL DÜZENLEMESİ
TOPLU KONUT PROJELERİ
KONUT BAHÇESİ
VİLLA BAHÇESİ

UYGULAMA
BİTKİLENDİRME
SULAMA - DRENAJ
YAĞMUR SUYU - DRENAJ
SERT YAPI

Meta, meta peyzaj,kentsel tasarım atölyesi,peyzaj, atölye,peyzaj mimarlığı,çevre tasarımı.çevre düzenlemesi,peyzaj firmaları,peyzaj planlama,peyzaj mimari,kentsel dönüşüm projeleri,projelendirme,planlama çalışmaları, çevre düzeni planı,nazım imar planı,uygulama imar planı,proje yönetimi, proje danışmanlığı, plan tadilatları,projelendirme,kent ormanları,bölge parkları,kent parkları,semt parkları,mesire alanları,rekreasyon alanları,meydan projeleri,sahil düzenlemesi,toplu konut projeleri,konu bahçesi,villa bahçesi,uygulama,bitkilendirme,sertyapı,sulama,drenaj,sulama uygulamaları,konut yapıları,kamu binaları,kültürel yapılar,sanayi yapıları,ticari yapılar,ofis yapıları,otel yapıları,dini yapılar,spor yapıları,dekarasyon,cephe düzenleme,fuar stand

PROJELENDİRME
REZİDANS
TOPLU KONUT
APARTMANLAR
VİLLALAR
KAMU BİNALARI
KÜLTÜREL YAPILAR
SANAYİ YAPILARI
TİCARET YAPILARI
OFİS YAPILARI
OTEL YAPILARI
DİNİ YAPILAR
SPOR YAPILARI
DEKORASYON
CEPHE DÜZENLEME
FUAR STAND

Meta, meta peyzaj,kentsel tasarım atölyesi,peyzaj, atölye,peyzaj mimarlığı,çevre tasarımı.çevre düzenlemesi,peyzaj firmaları,peyzaj planlama,peyzaj mimari,kentsel dönüşüm projeleri,projelendirme,planlama çalışmaları, çevre düzeni planı,nazım imar planı,uygulama imar planı,proje yönetimi, proje danışmanlığı, plan tadilatları,projelendirme,kent ormanları,bölge parkları,kent parkları,semt parkları,mesire alanları,rekreasyon alanları,meydan projeleri,sahil düzenlemesi,toplu konut projeleri,konu bahçesi,villa bahçesi,uygulama,bitkilendirme,sertyapı,sulama,drenaj,sulama uygulamaları,konut yapıları,kamu binaları,kültürel yapılar,sanayi yapıları,ticari yapılar,ofis yapıları,otel yapıları,dini yapılar,spor yapıları,dekarasyon,cephe düzenleme,fuar stand