ERBİL PARK 2 (ERBİL REKREASYON ALANI) PROJESİ

2015

ERBİL / KUZEY IRAK

350.000m2 lik alan üzerinde rekreasyon alanı projesi yapılmıştır

PEYZAJ PROJESİ